Google search

Потърсете информация по избрана дума. От тук...

Корони

Пирамидите

Първото чудо на света са египетските пирамиди. още...

Йероглифи

Писмеността се смятала за дар от бога на мъдростта Тот. още...

Галерия

Вижте някои от най-почитаните богове в Древен Египет. От тук...

Земеделие


Основен поминък

Земеделието било в основата на развитието на египетската цивилизация. Част от зърното прибирал фараонът, като данък, с което плащал на служителите и работниците , а една част продавал в други страни.

Животворните води на Нил

Земеделският календар бил свързан с повишаването и понижаването на нивото на река Нил. Към средата на юли реката преливала и водите се оттичали към края на октомври. По бреговете оставал дебел пласт плодородна тиня.

Напоителни системи

Египтяните се научили да напояват земята - прокопавали напоителни канали между парцелите. Част от данъците селяните издължавали, като почиствали и поправяли каналите.