Google search

Потърсете информация по избрана дума. От тук...

Корони

Пирамидите

Първото чудо на света са египетските пирамиди. още...

Йероглифи

Писмеността се смятала за дар от бога на мъдростта Тот. още...

Галерия

Вижте някои от най-почитаните богове в Древен Египет. От тук...

Украсяване на гробници и стенописи

Още преди смърта си богатите египтяни строели гробници и ги украсявали с прекрасни цветни стенописи. По стените на гробниците и ковчезите се изписвали напътствтия за отвъдния живот и заклинания, които да предпазват душата на покойника от опасностите по пътя към Полето на тръстиката.

Древноегипетските художници рисували на стената мрежа от хоризонтални и вертикални линии. Това им помагало да спазят пропорциите на изображението.

Опитайте сами!

Повторете с тръстиковата четка контурите на картината.