Google search

Потърсете информация по избрана дума. От тук...

Корони

Пирамидите

Първото чудо на света са египетските пирамиди. още...

Йероглифи

Писмеността се смятала за дар от бога на мъдростта Тот. още...

Галерия

Вижте някои от най-почитаните богове в Древен Египет. От тук...

Образование


Образованото малцинство

Повечето египтяни не можели да чета и пишат. Образование получавал всеки, който можел да плати за него. Момчетата тръгвали на училище на около 5-годишна възраст. След усвояване на основните умения за четене и писане ученикът можел да стане писар. Единици били онези, които надвишавали това ниво и изучавали математика, медицина, астрономия. Това било обикновено привилегия на определените за жреци.

Средства за писане

Важните документи били записвани върху папирус - първата хартия в света. Папирусът бил много скъп. Египтяните използвали основно черно и червено мастило. Пишело се с пръчици от тръстика, които приличали на днешните четки за рисуване.