Google search

Потърсете информация по избрана дума. От тук...

Корони

Пирамидите

Първото чудо на света са египетските пирамиди. още...

Йероглифи

Писмеността се смятала за дар от бога на мъдростта Тот. още...

Галерия

Вижте някои от най-почитаните богове в Древен Египет. От тук...

Йероглифи


Записване с йероглифи

Йероглифното писмо е много сложна система с повече от 700 картинни знака. Ето няколко примера:

Когато знакът означава цяла дума, близо до него се поставя малка чертика

Често било трудно само от знаците да се разбере коя е думата, затова накря бил добавян и картинен определител.

- името на бог Анубис

Добавяне на гласните звуци

В йероглифното писмо нямало гласни звуци. Това изглежда странно, но и днес има такива езици (напр. арабски). Поради този факт учените все още не са сигурни как е звучал древноегипетския.

Четене на йероглифите

Да се усвои четенето на йероглифи е трудно и отнема много време. Подходящо за начало е четенето на имената на някои царе и царици. Те се отделят ясно, т.к. са изписани в овална рамка - картуш. Тя осигурява магическа защита на царското име. Йероглифите могат да се четат отляво надясно, отдясно наляво, отгоре надолу. Посоката на четене се указва от специални символи - птици или хора, които винаги са в началото на изречението.