Google search

Потърсете информация по избрана дума. От тук...

Корони

Пирамидите

Първото чудо на света са египетските пирамиди. още...

Йероглифи

Писмеността се смятала за дар от бога на мъдростта Тот. още...

Галерия

Вижте някои от най-почитаните богове в Древен Египет. От тук...

Древен Египет


Създаването, развитието и разпада на Древния Египет минава през различни периоди.

Ранният Египет

Около 3100 г.пр.Хр. владетелят на Горен Египет успял да победи Долен Египет в борбата му за надмощие. Той обединил двете царства в единна държава. Тази победа е увековечена върху каменна плоча, наречена Плочата на Нармер, открита в Хиераконпол - столицата на първата египетска държава. Плочата изобразява победата на обединителя на Египет - фараона Нармер.

Старото царство

Старото царство (ок. 2649-2150 г.пр.Хр.) бил един от най-удивителните периоди в историята на Египет. Този период обхваща управлението на фараоните от III-VI династии. Джосер, вторият цар от III династия, останал в историята с едно от най-древните монументални каменни съоръжения - първата в света стъпаловидна пирамида, иградена от архитекта Имхомен. Имхомен е първият гений, за чието съществуване има достоверни данни.

Фараоните след Джосер възприели идеята пирамидите да служат като гробници след края на земния живот. Били изградени над 90 пирамиди по западния бряг на Нил. Последния цар на VI династия бил Пепи II. След смъртта му настъпили размирици.

Първи преходен период

Разпадането на Египет на отделни номи застрашило с гибел египетската държава. Този период е известен като Първи преходен период (ок.2150 - 2040 г.пр.Хр.). Отслабването на властта довело до замиране на външната търговия, напоителната мрежа започнала да се руши. Настъпила суша, слаба реколта и масов глад.

Средното царство

Това е един от най-съзидателните периоди в историята на страната (ок.2040-1640 г.пр.Хр.) Царете от този период били от Тива и преместили столицата на север. Фараоните от Средното царство покорили значителна част от Нубия (дн. Судан). Така завладяли територии, роби и богатства. Започнали да издигат укрепителни съоръженивя и крепости. В края на периода държавата отслабнала, от Азия проникнали племена и покорили Северен Египет.

Новото царство

Най-мощната област в Южен Египет - Тива, се превърнала в център на борбата за обединение. Тиванският цар Яхмос I извоювал окончателна победа и възстановил независимостта на страната. Започнала нова епоха е египетската история - Новото царство (ок. 1552-1069 г.пр.Хр.). Това епоследния период на мощен политически и културен разцвет на египетската държава.

Втори преходен период

След Рамзес II ситуацията в Египет се променила. Приемниците на Рамзес II не могли да достигнат величието на своя предшественик и Египет започва да запада. От този период е и първата документирана стачка в историята, т.к. управлението на администрацията на Рамзес III не изплащало редовно заплатите на строителите и занаятчиите.

Трети преходен период

Величието и славата на Египет останали в миналото. Новото царство вървяло към своя край. Започвал Третия преходен период (ок.1069-664 г.пр.хр.) - време на безредици, междуособици и разделение, последвани от вълни чужди завоеватели и управници.

Последните фараони

Това било времето на големи промени - период на последен кратък разцвет на независимата египетска държава. През IV в.пр.Хр. за последен път в Египет отново управлявали египетски царе, но за кратко. След това настъпил окончателният край на древната египетска цивилизация.