Google search

Потърсете информация по избрана дума. От тук...

Корони

Пирамидите

Първото чудо на света са египетските пирамиди. Прочетете още...

Йероглифи

Писмеността се смятала за дар от бога на мъдростта Тот. Прочетете още...

Галерия

Вижте някои от най-почитаните богове в Древен Египет. От тук...

Религия


Разбиранията на древните

Религията в Древен Египет е политеистична, с пантеон включващ много богове. Обожествявани са дори някои животни. В чест на своите богове те издигали огромни храмове. Така те изразявали своята вяра и почит. Самият фараон е обожествяван и е смятан за дете на Амон-Ра. Египтяните строго спазвали законите отредени от боговете и фараона. Ако някой ги прегреши, го наказвали строго.

Голяма роля в египетската митология играела представата за задгробният живот, като непосредствено продължение на земния. Необходимо условие за това било съхраняването на тялото (мумифициране), осигуряване на жилище (гробница), а също така и храна (жертвоприношения). Всяко човешко същество било възприемано като единство между тялото и неговите души, наричани "ба", "ка" и т.н. Озирис, заедно с други богове осъществявал задгробен съд над всеки покойник. Пред Озирис се извършвал ритуала "психостазия" т.е. претегляне върху везни сърцето на умрелия, уравновесявано от Истината, изобразявана от богинята Ма'ат или нейните символи. Грешниците били изяждани от страшното чудовище Амт (лъв с глава на крокодил), а праведните продължавали да живеят щастливо. Друга характерна черта на египетската митология е обожествяването на животни. Едни от най-почитаните животни - въплъщения на божества са бикът (Апис, Мневис, Бухис), кравата (Хатор, Изида), овенът (Амон, Хнум), крокодилът (Себек), котката (Баст), лъвът (Тефнут, Хатор), чакалът (Анубис), соколът (Хор), ибисът (Тот) и т.н. В по-късен период, боговете били изобразявани като хора с глави на съответното животно.

Като змия били изобразявани както добри, така и зли божества. Най-могъщ от всички врагове на слънцето - Ра била огромната змия Апофис, олицетворяваща мрака и злото. В същото време в образа на змия била почитана богинята на плодородието Рененутет, богинята-пазителка на гробниците Меритсегер, както и Изида и Нефтис - защитници на Озирис.

Амулет е вещ на коята са се придавали магически качества като се вярвало че амулета предпазва от зло. Амулетите са познати на почти всички древни религии, но са изключително популярни в Древен Египет. Освен, че са носени от живи хора, амулетите са съпровождали и телата на мумиите. Жреците балсаматори задължително са поставяли множество малки фигурки между лентите, с които са увивали балсамираните тела. Някои от най-често срещаните египетски амулети са свещения египетски скарабей, "Окото на Хор" Уаджет, знакът на живота "Анх", душа-птица и др. Изображения на богове също служат като амулети - Хор, Бес, Тот, Лъвоглави богини и др. Египетските амулети са изработвани от скъпоценни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, цветна паста и други изящни материали.