Google search

Потърсете информация по избрана дума. От тук...

Корони

Пирамидите

Първото чудо на света са египетските пирамиди. още...

Йероглифи

Писмеността се смятала за дар от бога на мъдростта Тот. още...

Галерия

Вижте някои от най-почитаните богове в Древен Египет. От тук...

История


Кои са били древните египтяни?

Около 5000 г.пр.Хр. хората създали първите градове-държави и така било поставено началото на най-ранните цивилизации. Този процес явно се е развил успоредно, но съвсем самостоятелно, в различни райони на земята. Какво е предизвикало смяната на номадския начин на живот с уседнал, ние навярно никога няма да узнаем, както и точната дата, когато това се е случило. Познанията, които имаме за онази епоха, се базират единствено на предметните останки, откриит при археологически разкопки. А може би в земята чакат да бъдат разкрити и други, още по-древни селища. всички ранни цивилизации са били съсредоотчени в долините, през които текат големи реки: Хуанхъ в Китай, Инд в Индия, реките Тигър и Ефрат в Средния изток и Нил в Египет. Макар и може би на най-ранната, египетската цивилизация е се е развила в продължение на 3000 години, превръщайки се в най-великата от тези древни култури.

Обединеното царство

Първоначално Египет е бил разделен на две царства - Горен и Долен Египет. През 3100 г.пр.Хр. те били обединени от фараона Менес, който основал Първата династия. Периодът, известен като Старото царство, продължил от Третата до Шестата династия. През периода на Новото царство (1550-1070 г.пр.Хр.) вследствие на множество завоевателни войни територията на Египет се разширява до Нубия на юг и до р.Ефрат на изток.