Google search

Потърсете информация по избрана дума. От тук...

Корони

Пирамидите

Първото чудо на света са египетските пирамиди. още...

Йероглифи

Писмеността се смятала за дар от бога на мъдростта Тот. още...

Галерия

Вижте някои от най-почитаните богове в Древен Египет. От тук...

Гробницата на Тутанкамон

Когато Хауърд Картър е открил гробницата на Тутанкамон в египетската Долина на кралете през 1922 година, той бил потресен от великолепието на артефактите, които младият фараон трябвало да вземе със себе си в задгробния си живот. Освен погребална стая, в гробницата имало стая със съкровища с такова огромно количество скъпоценности и артефакти, че на Картър му отнело десет години, за да ги класифицира и да създаде пълен каталог на всичко открито. Но след като в края на деветнадесети век са били откривани гробници на известни фараони, стаите им, които трябвало да бъдат пълни със съкровища, се оказвали празни. Общоизвестен факт е, че в продължение на много векове гробниците са били разграбвани от иманяри. Понякога тези разграбвания надхвърляли мащаба на дребните мошеници. Къде са изчезнали богатствата на фараоните, погребани в Долината на кралете? Има хипотеза, че съкровищата са били иззети от църковни служители, които са правели препогребвания в Долината на кралете в период на началото на двадесетата египетска династия през 425 година преди новата ера. Фараоните нямали нищо против да погребат наново великолепието на предците си, затова най-вероятно повторните погребения са ставали с тяхно разрешение. Един от управниците на Египет, Херихор, е бил в центъра на общественото внимание. Той е бил високопоставен чиновник по време на управлението на Рамсез Единадесети. След като Рамзес умира, Херихор узурпира трона, като споделя египетското кралство с брат си Пианх. Херихор се самоиздига в длъжност отговорник за препрогребванията в Долината на кралете.